Verwijzers

Revalidatie artsen:
De rol als hulpverlener in de revalidatie verandert: er is meer focus op gezondheid en gedrag, meer focus op positieve gezondheid en informatie delen. Daarnaast zie je de trend dat zorg zo veel mogelijk dichtbij huis wordt geleverd. Teamrevalidatie voldoet aan deze eisen en is een nieuwe aanvulling in het netwerk:
•  voor mensen met multidisciplinaire problemen, voor wie het beter is om aan huis te revalideren.
•  voor een multidisciplinair voortraject of natraject bij de Poliklinische Revalidatie Behandeling.
•  voor verwijsvragen alleen voor ergotherapie.
•  voor verwijsvragen alleen voor logopedie.

Verwijzingen voor verschillende disciplines kunnen op 1 formulier worden aangevraagd. Graag onderhouden we nauw contact over het verloop en het resultaat van de therapie.

Neurologen:
Neurologische problemen zijn vaak divers en vragen om multidisciplinaire interventies. Naast de al bestaande revalidatietrajecten, kunt u nu ook bij ons terecht voor multidisciplinaire revalidatie. Wij werken met korte behandelprogramma’s aan huis, gericht op gedrag en aanleren van compensaties. Wij hebben geen wachtlijst en veel ervaring. •voor mensen met een zorg- of hulpvraag na hersenletsel (CVA) vanuit de kliniek of polikliniek. •voor mensen met een zorg- of hulpvraag na ander hersenletsel (M.S, hersenkneuzing, onverklaarbare klachten vanuit de kliniek of polikliniek. Verwijzingen voor verschillende disciplines kunnen op 1 formulier worden aangevraagd. Wij sturen een korte eindrapportage met het resultaat van de behandelingen. Zie voor meer informatie over ons aanbod “informatie voor u”.

Huisartsen:
In een huisartsenpraktijk kan het goed zijn als problemen vanuit verschillende disciplines bekeken en behandeld kunnen worden. Met name voor ouderen, maar ook voor volwassenen met bijvoorbeeld prikkelverwerkingsproblemen of vermoeidheidsproblemen. Natuurlijk kunt u ook verwijzen voor vragen voor alleen ergotherapie of logopedie.
•  Geriatrische zorg waarbij beginnende geheugenproblemen zich openbaren.
•  Geriatrische zorg waarbij blijkt dat mantelzorg vastloopt.
•  Geriatrische zorg, bij mensen die vastlopen thuis en waarbij eventueel hulpmiddelen een oplossing zijn.
•  Geriatrische zorg met psychogeriatrische problemen waarbij veiligheid en kwaliteit van leven thuis issues zijn.
•  Mensen met een zorg- of hulpvraag na hersenletsel en problemen ervaren met prikkelverwerking.
•  Mensen met een zorg- of hulpvraag door vermoeidheidsklachten en energietekort bij chronische aandoeningen.

Revalidatieprogramma hoofdtrauma:
Het programma is multidisciplinair met fysiotherapie, ergotherapie en muziektherapie. In het kort bestaat het programma uit stepped care op basis van het fear avoidance model. We hebben een eerste fase voor een balans in belasting/ belastbaarheid met voldoende rust en een fysiotherapeutische screening (spierspanning, BPPD, vestibulair en visus) en een tweede fase met opbouw. Praktisch betekent dit gemiddeld twee keer per week revalideren in de praktijk. Het programma duurt tussen de 3 en 6 maanden.

De groep die bij ons komt, herstelt niet goed, om verschillende redenen.  Zij ervaren al langer een disbalans in wat ze doen en aankunnen met de nodige klachten. Het herstel duurt hen te lang en zij ervaren veel onbegrip.

Kijk hier voor meer informatie over het gehele programma.
Download hier een folder voor uw patiënt.

Mocht u meer willen weten of weten wie wij zijn. Graag komen we ons voorstellen en meer vertellen over dit programma. Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met Heleen Velsink. Wij werken op verwijzing.

Verwijsformulier
Verwijzingen voor verschillende disciplines kunnen op 1 formulier worden aangevraagd. Wij sturen een korte eindrapportage met het resultaat van de behandelingen. Zie voor meer informatie over ons aanbod “multidisciplinair.

Klik op onderstaande knop om het verwijsformulier te downloaden.