Algemene voorwaarden

Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit ruim van te voren, minimaal 24 uur, te melden bij de behandelend ergotherapeut of administratief medewerkster. Voor niet tijdig afgezegde afspraken wordt een bedrag van € 40,- bij u in rekening gebracht.