Fysiotherapie

Als fysiotherapeuten werken wij samen met collega’s van fysiotherapie en de andere collega’s in de keten. De fysiotherapeut houdt zich met name bezig met het helpen sturen van de motorische problemen (dyskinesie). De begeleiding bij het herstellen van de dagelijkse is positief en voor u op maat.

Motorische leerprincipes
Er wordt gekeken naar de kwaliteit van zitten, staan, lopen en de arm-hand vaardigheden. Deze worden getraind aan de hand van motorische leerprincipes.

Er is aandacht voor oefeningen op maat gericht op evenwicht, kracht, uithoudingsvermogen, doelgericht en het aanleren van adaptatiestrategieën. De fysiotherapeut en de ergotherapeut en de logopedist werken samen om het uitvoeren van taken in de omgeving (ecologische theorie) te vergemakkelijken.

Doel
Het uiteindelijke doel van de fysiotherapeutische begeleiding en training is om iedereen in zijn leefomgeving vaardig te krijgen zodat er een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid is.