Home
N.a.v. de berichtgeving rond het coronavirus:

De praktijk Teamrevalidatie volgt de R.I.V.M. richtlijn inzake het coronavirus. Wij volgen hierbij de regionale en landelijke actualiteiten. Ook nodigen we onze cliënten uit om samen de verantwoordelijkheid te dragen het belang van de behandelingen te wegen met het eventuele gezondheidsrisico. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Teamrevalidatie

Wij zijn een enthousiast multidisciplinair team met fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. Wij richten ons op revalidatie waarbij er problemen zijn op meerdere gebieden en waarvoor een team nodig is. Wij hebben een gezamenlijke aanpak en werken intensief met elkaar samen. Onze focus ligt op positieve gezondheid. Wij werken praktisch en veel aan huis. Wij zijn allen ervaren therapeuten en experts op het gebied van neurologie, geriatrie en complexe revalidatie. Onze behandelduur is kort, omdat wij werken met kennisoverdracht en zelfmanagement van de revalidant. Samen bepalen we hoe de revalidatie er uit ziet en aan welke doelen we gaan werken.

Teamrevalidatie is een zelfstandige praktijk en heeft zich aangesloten bij De Praktijk Heemstede, een multidisciplinaire praktijk waar verschillende beroepsgroepen werkzaam zijn. Meer informatie over ons aanbod vindt u bij “producten”.

Ergotherapie: 
Naast vragen voor teamrevalidatie kun je ook bij ons terecht voor behandelvragen voor alleen ergotherapie. Meer informatie hierover vindt u op deze website.

Logopedie: 
Ook kunt u terecht voor vragen alleen voor de logopedie. Meer informatie over logopedie vindt u op de website.

Fysiotherapie: 
Fysiotherapie wordt geboden door De Praktijk Heemstede. Meer informatie over fysiotherapie vindt u op de website.