Vergoeding en declaratie

Teamrevalidatie heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren.

Ergotherapie: 
Ergotherapie wordt voor maximaal 10 uur op jaarbasis vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Ergotherapie valt onder het eigen risico. Bij een aantal aanvullende verzekeringen worden er meer uren of extra kosten voor ergotherapie vergoed. Teamrevalidatie heeft met alle verzekeraars een contract.

De behandeling of het advies kan ook vergoed worden vanuit de werkgever of incidenteel ook vanuit een PGB. Uiteraard kunt u ook zelf de behandeling betalen. Hiervoor rekenen wij het Zilveren Kruis tarief wat dat jaar geldt. In 2023 is dat €18,58 per 15 minuten en toeslag voor ergotherapie aan huis €27,50.

Logopedie:
Logopedie zit in de basisverzekering van elke zorgverzekeraar.

Fysiotherapie:
Voor vergoedingen fysiotherapie verwijs ik u naar de website van De Praktijk Heemstede.

Rapportage letselschade en/of arbodiensten:
Hiervoor brengen wij € 90,00 in rekening bij de aanvrager.