Vergoeding en declaratie

Teamrevalidatie heeft met (bijna) alle verzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren.
Ergotherapie: de basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Eventueel zijn extra uren mogelijk.
Logopedie: zit in de basisverzekering van elke zorgverzekeraar.
Fysiotherapie: voor vergoedingen fysiotherapie verwijs ik u naar de website van De Praktijk Heemstede.