Vergoeding en declaratie

Teamrevalidatie heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren.

Teamrevalidatie heeft met alle verzekeraars een contract.

Ergotherapie: 
Ergotherapie wordt voor maximaal 10 uur op jaarbasis vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Ergotherapie valt onder het eigen risico. Bij een aantal aanvullende verzekeringen worden er meer uren of extra kosten voor ergotherapie vergoed. 

De behandeling of het advies kan ook vergoed worden vanuit de werkgever of incidenteel ook vanuit een PGB. Uiteraard kunt u ook zelf de behandeling betalen. Hiervoor rekenen wij het tarief  € 85,- per uur en toeslag voor ergotherapie aan huis €30,-.

Logopedie:
Logopedie zit in de basisverzekering van elke zorgverzekeraar en wordt vergoed. Logopedie valt onder het eigen risico. Uiteraard kunt u ook zelf de behandeling betalen. Hiervoor rekenen wij het tarief  € 85,- per uur en toeslag voor logopedie aan huis €30,-. 

Fysiotherapie:
Voor vergoedingen fysiotherapie verwijs ik u naar de website van De Praktijk Heemstede.

Rapportage letselschade en/of arbodiensten:
Hiervoor brengen wij € 95,- in rekening bij de aanvrager.