Privacyverklaring

De onderwerpen die u met uw therapeut bespreekt zijn te allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Indien uw therapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners (zoals uw huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zal hij dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen.