Post Covid revalidatie

Heeft u Corona (COVID 19) gehad en kampt u nog met restverschijnselen? Binnen ons behandelteam hebben we diverse collega’s die gespecialiseerd zijn in de revalidatie na Corona.

Indicatie fysiotherapie:
Vermindering in inspanningscapaciteit, activiteiten en/of bewegend functioneren in de thuissituatie;
Verminderde spierkracht of -massa, balans of uithoudingsvermogen;
Een verlaagde fysieke capaciteit en/of fysieke activiteit;
Problemen die door langdurige immobiliteit kunnen zijn ontstaan, zoals perifere neuropathie of
Verminderde zelfredzaamheid bij activiteiten in het dagelijks (bewegend) functioneren.

Indicatie logopedie
Het herstellen en/of verbeteren van kauw- en of slikklachten, ademhalingsklachten en/of stemklachten ten gevolge van COVID-19;
Het herstellen en/of verbeteren van communicatieproblematiek ontstaan ten gevolge van COVID-19. De rol van de logopedist kan hier ook adviserend of coachend van aard zijn met betrekking tot de patiënt en diens directe omgeving. Hierbij kan ook gedacht worden aan cognitieve problematiek die de communicatie beïnvloedt.

Indicatie ergotherapie
Problematiek ten gevolge van langdurige immobilisatie voor de uitvoer van dagelijkse activiteiten, zoals ernstige spierzwakte en vermoeidheid, problemen met arm-handfunctie en decubitus, oedeem en contracturen;
Longproblematiek, zoals snelle saturatiedalingen en benauwdheidsklachten, bij de uitvoer van dagelijkse activiteiten;
Cognitieve problematiek, zoals geheugen- en concentratiestoornissen, bij de uitvoer van dagelijkse activiteiten;
Psychische klachten, slaapproblemen en gevolgen voor de uitvoer van dagelijkse activiteiten;
Problemen bij werkhervatting waarbij zelfmanagement en het opbouwen van belastbaarheid in het werk centraal staat en waar nodig het aanpassen van de omstandigheden in de werksituatie;
(Over)belasting van de mantelzorger;
Advisering bij hulpmiddelen en/of voorzieningen ten behoeve van uitvoer van dagelijkse activiteiten en participatie.

Herstelzorg
Op basis van een tijdelijke aanspraak kunnen patiënten gebruikmaken van herstelzorg vanuit de basisverzekering. Voorwaarden hiervoor zijn een verwijzing van een medisch specialist of huisarts en deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
Paramedische herstelzorg bestaat uit maximaal 50 sessies fysio- of oefentherapie, 7 uur diëtetiek, 10 uur ergotherapie en logopedie (zonder maximum) voor een maximale periode van 6 maanden.
Na zes maanden kan op indicatie van een medisch specialist, een beroep gedaan worden op een tweede behandelperiode van zes maanden.