Corona richtlijnen

Naar aanleiding van de berichtgeving rond het coronavirus:

Praktijk Teamrevalidatie volgt de leidraad “verantwoordelijk opschalen paramedische zorg in de eerste lijn tijdens coronacrisis” van het Paramedisch Platform Nederland, om onze zorg veilig en verantwoord op te schalen. Samengevat:

– wij triëren voorafgaand aan een consult op COVID verschijnselen door u een aantal vragen te stellen.
– zonder klachten valt u onder de categorie “groen” en zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig.
– daar waar mogelijk, wenselijk en effectief blijven wij onze consulten op afstand verzorgen middels videobellen of telefonisch contact. Dit doen wij in overleg met u.
– daar waar nodig plannen wij een fysiek consult in. Hierbij handhaven wij alle hygiëneregels en houden zo veel mogelijk anderhalve meter afstand. Persoonlijke bescherming is, als eerder genoemd, niet nodig.
– de ruimtes waar wij gebruik van maken bij De Praktijk Heemstede zijn volledig en adequaat aangepast aan alle regels. Wij vragen u, eenmaal in de praktijk, zich aan deze regels te houden.
– mocht u, of een van uw huisgenoten, (milde) klachten hebben of een vastgestelde COVID, dan kunnen wij u alleen als er risico is van irreversibele achteruitgang bij het uitblijven van het consult, fysiek zien in de thuissituatie met beschermende persoonlijke middelen.
– praktijk Teamrevalidatie hanteert de standaard hygiëne richtlijnen van de beroepsgroepen en heeft een hygiëneprotocol en social distancing werkwijze beschreven.
– wij rekenen op uw medewerking bij het handhaven van de regels en vragen u om zo tijdig mogelijk aan te geven bij uw therapeut als u (milde) klachten heeft en thuis moet blijven.