Producten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Neurorevalidatie:
Voor maximale revalidatie na een beroerte of andere hersenaandoeningen. Multidisciplinair, dus fysio, ergo en logo in één team onder één dak. Wij behandelen veel aan huis, maar ook in de praktijk en vragen van u een actieve houding. Wij zijn inzetbaar in alle fasen na het hersenletsel, zowel in de acute fase, in de revalidatiefase als in de chronische fase.

Thuischeck: 
Ook kunnen wij eenmalig bij u thuiskomen, om te bepalen of er nog verbetering mogelijk is. Dit kan nuttig zijn als u bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komt en er toch nog problemen zijn of als u twijfelt over therapiemogelijkheden.

Hersentrauma:
Het kan zijn dat u na een flinke val of bijvoorbeeld klap op uw hoofd, problemen krijgt met uw concentratie, geheugen, energie of prikkelverwerking (drukke ruimtes, fel licht). Ook dan kunnen wij u helpen optimaal te herstellen en hier mee om te gaan.

Vermoeidheid:
Vermoeidheid is een veel gehoorde klacht bij een aandoening. Wij kunnen u helpen weer grip te krijgen op energie. Ergotherapie geeft adviezen over belasting/ belastbaarheid, de fysiotherapeut richt zich op uw conditie en de logopedie houdt zich bezig met ontspanning/ ademhalingsoefeningen, presentatie en sociale communicatie.

Zo lang mogelijk thuis wonen: 
Als het thuis steeds moeilijker wordt om zelfstandig te zijn, kunnen wij u adviseren over hulpmiddelen en voorzieningen, maar ook over fit en belastbaar te blijven, zodat u zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Ergotherapie bekijkt of hulpmiddelen ingezet kunnen worden, de fysiotherapeut geeft adviezen over in beweging blijven en de logopedist geeft adviezen over slikken, goede voedingstoestand en communicatie.

Instructie mantelzorg: 
Als de zorg voor uw partner of familielid te zwaar dreigt te worden, kunnen wij kijken of er adviezen zijn die de zorgzwaarte verminderen. Ook hierbij wordt vanuit elke discipline gekeken wat er moet gebeuren om het thuis met elkaar zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk vol te kunnen houden.

Veilig thuis: 
Vallen of problemen door dementie kunnen er voor zorgen dat thuis niet meer veilig is. Wij kunnen vanuit onze eigen discipline beoordelen wat er nog mogelijk is om de veiligheid in huis weer terug te krijgen.

Ook voor alleen ergotherapie en logopedie kunt u bij ons terecht.
Informatie hierover vindt u op de website.