Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij zijn een multidiciplinair team met fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. Wij richten ons op revalidatie waarbij er problemen zijn op meerdere gebieden en waarvoor een team nodig is. Wij hebben een gezamenlijke aanpak en werken intensief met elkaar samen. Bij ons kunt u terecht voor:

Neurorevalidatie: 
Voor maximale revalidatie na een beroerte of andere hersenaandoeningen. Multidisciplinair, dus fysio, ergo en logo in één team onder één dak. Wij behandelen veel aan huis, maar ook in de praktijk en vragen van u een actieve houding. Wij zijn inzetbaar in alle fasen na het hersenletsel, zowel in de acute fase, in de revalidatiefase als in de chronische fase.

Hersentrauma “post commotioneel syndroom”:
Het kan zijn dat u na een flinke val of bijvoorbeeld klap op uw hoofd, problemen krijgt met uw concentratie, geheugen, energie of prikkelverwerking (drukke ruimtes, fel licht). Ook dan kunnen wij u helpen optimaal te herstellen en hier mee om te gaan.

Energie:
Verminderde energie is een veel gehoorde klacht bij een aandoening. Wij kunnen u helpen weer grip te krijgen op energie. Ergotherapie geeft adviezen over belasting/ belastbaarheid, de fysiotherapeut richt zich op uw conditie en de logopedie houdt zich bezig met ontspanning/ ademhalingsoefeningen, presentatie en sociale communicatie.

Zo lang mogelijk thuis wonen: 
Als het thuis steeds moeilijker wordt om zelfstandig te zijn, kunnen wij u adviseren over hulpmiddelen en voorzieningen, maar ook over fit en belastbaar te blijven, zodat u zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Ergotherapie bekijkt of hulpmiddelen ingezet kunnen worden, de fysiotherapeut geeft adviezen over in beweging blijven en de logopedist geeft adviezen over slikken, goede voedingstoestand en communicatie.

Post Covid revalidatie
Heeft u Corona (COVID 19) gehad en kampt u nog met restverschijnselen?
Binnen ons behandelteam hebben we diverse collega’s die gespecialiseerd zijn in de revalidatie na Corona.
Klik hier voor meer informatie.

Valpreventie
Valpreventie is een onderdeel van “zo lang mogelijk thuis wonen”. Vanuit een multidisciplinaire benadering wordt uw omgeving en uw fysieke en cognitieve vaardigheden geanalyseerd, zodat er breed oplossingen kunnen komen. 

De Ronnie Gardiner Methode
De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek, spraak, geheugen) is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren.
Binnen Teamrevalidatie wordt RGM zowel individueel als in groepsverband aangeboden aan mensen met diverse neurologische aandoeningen, waaronder:
– de ziekte van Parkinson
– Multiple Sclerose
– CVA (beroerte)
– Niet Aangeboren Hersenletsel, bijvoorbeeld na een ongeval.

Instructie mantelzorg: 
Als de zorg voor uw partner of familielid te zwaar dreigt te worden, kunnen wij kijken of er adviezen zijn die de zorgzwaarte verminderen. Ook hierbij wordt vanuit elke discipline gekeken wat er moet gebeuren om het thuis met elkaar zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk vol te kunnen houden.

Thuischeck: 
Ook kunnen wij eenmalig bij u thuiskomen, om te bepalen of er nog verbetering mogelijk is. Dit kan nuttig zijn als u bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komt en er toch nog problemen zijn of als u twijfelt over therapiemogelijkheden.

Ook voor alleen ergotherapie en logopedie kunt u bij ons terecht.
Informatie hierover vindt u op de website.